Eenzaamheid hoort bij het leven ... o ja?

 

 

" ... We voelen ons allemaal wel eens eenzaam. Alleen is dat dan ook eenzaamheid of voel je je dan gewoon alleen? Eenzaamheid hoort bij het leven, het is, zoals Gerine Lodder het omschreef, een signaalfunctie, net als honger. Je moet er iets aan doen. Eenzaamheid wordt gevaarlijk als de mens er niet uitkomt", zegt Anneke de Reus op haar Blog, waarop ik ook de sprekende afbeelding aantrof.  "Hoewel ze voortdurend omringd zijn door leeftijdsgenoten behoren jongeren tot de eenzaamste groepen in de samenleving. Sommige eenzame jongeren zijn sociaal onhandig, maar sommigen zijn vooral slachtoffer van een negatieve blik op zichzelf en op vriendschappen. Dat blijkt uit onderzoek van gedragswetenschapper Gerine Lodder, die op dit onderwerp promoveerde aan de Radboud Universiteit.

Volgens Lodder is per jongere maatwerk nodig om eenzaamheid goed aan te pakken: is er behoefte aan het trainen van sociale vaardigheden? Moet er juist gewerkt worden aan het zelfbeeld? Of is een combinatie van die twee de meest succesvolle aanpak? Lodder: ‘We zien dat eenzame jongeren voornamelijk training krijgen om hun sociale vaardigen te verbeteren, maar eerder onderzoek toont aan dat dit vaak maar beperkt werkt. Ook als ze sociale vaardigheden hebben en niet sociaal geïsoleerd zijn, kunnen ze zich eenzaam voelen." (Publicatie Radboud).

 

Mindlink-onderzoekspraktijk (PCGO) duikt diep onder de eenzaamheid naar de brandhaard van het onvermogen om contacten te leggen met wat er tijdens de zwangerschap mogelijk aan onveiligheid is bewerkt. Angsten om iets van jezelf te laten zien persen je in een ondraaglijke eenzaamheid. Het onderzoek van ons PCGO wijst uit dat we in veel gevallen de oorzaken voor deze onvermogens moeten zoek in het prenatale stadium, waar genetische, epigenetische overerving en foetale programmering vanwege de spanningen die onveiligheid in de baarmoeder teweeg brachten, op de loer liggen voor ondefinieerbare beschadigingen op fysiek en mentaal gebied. Geen contact maken is geen kwestie van niet willen, maar van een interne stoornis, die als een forse blokkade de doorstroming en groet van alle vitale energiestromen kunnen bemoeilijken en verhinderen. Een positief zelfbeeld verdwijnt achter de klemmen van een onbevestigd bestaan, dat in de baarmoeder reeds een nijpende vorm kreeg en ons hinderen in de vorming van een sociale context. Is er sprake van een sociaal leven, dan worden we voor ons gevoel geïsoleerd en gaat de eenzaamheid die in de baarmoeder ontstond onze partner worden. Dan is eigenlijk de toon voor het leven gezet.

Ons Mindlink-Tesla-Transformatie systeem, de onderzoekstool van de Onderzoekspraktijk voor Complementaire Geneeskunde (PCGO) werkt niet aan de symptomen, maar zoekt naar de diepstgelegen oorzaken doordat we de mogelijkheid hebben op celniveau de dialoog aan te gaan met het internebewuste, met daarin de opgeslagen negatieve ervaringen, die voor de blokkering van het Leven een oorzaak is. Leven wordt dan een "ars vitae", de kunst van het Leven; kunst, of kunde?
Het interne bewuste definiëren wij binnen ons onderzoeksveld tot op de functies van de cel als bouwsteen van het leven, met de mitochondria (een organel, lichaampje) binnen de cel waar vitale functies zich moeten openen, zoals de ontwikkeling van ATP, een stofje voor de temperatuurconstante en de redox-signaal moleculen die zorgen voor de informatie uitwisseling tussen de delen binnen de cel en tussen de naburige cellen en ook de verder gelegen cellen van allerlei organen en functies. Dit speelt een rol in iedere cel, waarvan we er meer dan 70 miljard hebben, die aangroeien en afsterven in een dagelijks proces. In het verouderingsproces dat al na je twaalfde jaar begint zorgt ervoor dat je, als je zeventig bent, nog maar 10% van de oorspronkelijke hoeveelheid signaalmoleculen aanmaakt. Hoe verlangt je lichaam naar aanvullende moleculen die de processen vertragen en disbalans herstellen. Je begrijpt wat een ingewikkelde processen aan de basis van ons leven liggen, die de oorzaak zijn voor ons verstoorde welbevinden en allerhande ziekten. Ergo: ziekte en on-welbevinden ontstaan bij een obstructie van de homeostase - het evenwicht - binnen de energetisch-biologische, humane structuur.

 

Eenzaamheid, fundamentele onzekerheid, concentratiestoornissen, obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes type 2, burn-out etc. Voor al deze  verschijnselen zet het PCGO zich in. Ook voor jou dus: jongere, oudere. Leef-TIJD speelt geen rol, leef-INTENSITEIT zoveel te meer. Daaraan werken we samen - jij en wij - binnen ons PCGO. Ruim 40 jaar heb ik mogen werken met mensen die gebukt gingen onder diverse varianten van de hier genoemde hoofdklachten. Toen was er nog geen digitaal-energetisch Mindlink-Systeem voor Scalaire Transformatie dat op een wetenschappelijk gevalideerde wijze met de lijdende mens de vertaalslag maakt met het interne bewuste, via de Tesla-Transformatie Technologische dialoog met prenatale belastingen en opgeslagen ervaringen als onderzoeksobject.
Mijn dissertatieonderzoek heeft de evidence based kwaliteit van het Mindlinksysteem aangetoond. Deze wordt op een eigen wijze binnen de PCGO-onderzoeksmethode gepraktiseerd. 

 

Advies:
Stop met veranderen en leer te mogen zijn wie en wat je bent!
Je bent goed zoals je bent.
Je ervaart het tegendeel?
Dat begrijpen we!

 

Daarom willen we je helpen bij de vertaling van je levensverhaal en de vernieuwing van je oude zelfbeeld, waarmee je jezelf het liefst door het toilet zou spoelen om niet verder te hoeven.

 

Wil je een uitnodiging voor een van onze seminars in jouw regio? Klik dan hier.

 

We zijn er voor je in de praktijk te Amsterdam (tijdelijk gestopt) en Breda.

Welkom namens het PCGO-team,

 

Gideon