PCGO als Interdisciplinair Platform

 

 

 

 

 

De Mindlink Onderzoekspraktijk (PCGO = Praktijk voor Complementair Geneeskundig Onderzoek) ontwikkelt zich tot een interdisciplinair Platform voor onderzoek en opleidingen.
De Vereniging "Ars Vitae" (koepel voor PCGO en REDOX) bereidt via zijn Academia 'Ars Vitae' kleinschalige leergangen en opleidingen voor, die met de Mindlink-Tesla-Transformatie Technologie zijn verbonden. (Zie de website: www.ars-vitae.eu waarop we de ontwikkelingen zullen aankondigen. Deze melding is een vooraankondiging voor de genoemde leergangen en opleidingen
.)

 

Interdisciplinair Platform PCGO-REDOX

1. Spagyriek, complementair farmacologisch-botanisch onderzoek (Drs. E. Welten)

2. Musicologisch-solfeggio-onderzoek (Drs. Mathieu Polak, Dr. Gideon Benavraham)

3. Orthomoleculair onderzoek (Jantien van Beest, onderzoeksassistent PCGO-orthomoleculaire voedingspatronen en pathologie)

4. Klinische hermeneutiek - begrijpen, verstaan en verklaren van uw levensverhaal (Dr. Gideon Benavraham)

5. Energetische Prestatieverbetering - (Chris Mathijssen, onderzoeksassistent PCGO-competitieve prestatieverbetering en pathologie, tevens proeftesten tijdens Seminars)

6. Redox-signaalmoleculen (RSM) en hun intra- en intercellulaire communicatie - (vacant)