Wat beoogt de Consultatieve Praktijk voor Complementair Geneeskundig Onderzoek (PCGO)?

 

 

 

Juridisch draagvlak

PCGO wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging "Ars Vitae", die ook de juridische verantwoorde-lijkheid draagt voor de Redox Seminars. Daarmee is PCGO een van de uitvoerende instanties die de doelstel-ling van Ars Vitae vorm geeft.
Dr. Gideon Benavraham, professor-emeritus Clinical Hermeneutics, zet zich in voor de ontwikkeling van de Consultatieve Praktijk voor Complementair Geneeskundig Onderzoek. Consultatief wil zeggen dat consulta-ties een onderdeel vormen van de onderzoekspraktijk. Het is dus een toegepast wetenschappelijke onderzoekspraktijk, die op hoofdlijnen aansluit bij het werk van Dr. Johann H. Lechner te München, grondlegger van de Mindlink-Tesla-Transformatie Technologie, een systeem dat door Gideon tijdens zijn dissertatie-onderzoek verder is gespecialiseerd rondom de "foetale programmering", aandoeningen en blokkades die tijdens de zwangerschap zijn ontstaan c.q. ontwikkeld. Hierover zegt hij:

 

"Met mijn hart vol betrokkenheid op de lijdende mens, die mijn professionele weg kruiste tijdens mijn 40 jarige praktijk, zet ik mij - na mijn emeritaat als hoogleraar - nu privaat in voor het voortgezet wetenschappelijk onderzoek rondom de Mindlink-Tesla-Transformatie technologie en de behandeling van u met uw mogelijk  "late in life"-aandoeningen, die hun oorzaak kunnen hebben in het prenatale stadium van uw leven, ongeacht uw huidige leeftijd."

 

Mijn onderzoeksobject vormde al die jaren de fundamentele onzekerheid en concentratiestoornissen, die zich in onze tijd hebben uitgesplitst in een diversiteit aan aandoeningen: fysische, mentale en spirituele. Mijn recent afgesloten proefschriftonderzoek met als titel "Womb as Paradise Lost" heeft helder licht geworpen op het mogelijk ontstaan van deze beide hoofdstromen en hun talrijke zijtakken binnen de baarmoeder, de plaats van mogelijkheden en hun onzekerheden zoals in het begin van de 20e eeuw door de quantumfysicus Werner Heisenberg werd bedoeld. De Wet van Murphy zegt: "Als één ding fout gaat, gaat alles fout!" Zo erg is het gelukkig niet, maar ik heb in mijn onderzoek wel leren rekenen met de vage grenzen tussen de moeilijk traceerbare mogelijkheden die tot ernstige ontwikkelingsstoringen kunnen leiden, en die ons dwingen op zoek te gaan naar de oorzaken van de aandoeningen, en geen genoegen meer te nemen met de bestrijding van de klachten.

 

Door de complexiteit van de embryonale en foetale verstoringen binnen de prenatale fase ontstaat niet zelden een leven zonder de bevestiging: "Wees welkom in ons leven". De baarmoeder devalueert soms tot een Paradise Lost, een plaats van onveiligheid, in plaats van het "Maximaal Tehuis van  Bevestigend Welkom".

Via het geboortekanaal zet de nieuwe mens met zijn verstoringen zijn weg voort, de weg naar een funda-menteel onzeker en onbevestigd bestaan, steeds op zoek naar vaste grond onder de voeten.

 

En jij?

Voel jij iets bij deze inleidende woorden?

Moet ook jij dealen met een leven waarin je het gevoel hebt er eigenlijk niet te mogen zijn, waarin je niet welkom bent? Voel ook jij je gepijnigd door onzekerheid, door schuldgevoel, door angsten voor falen en afwijzing? Ken jij de misvatting: "Iedereen houdt van iedereen, behalve van mij"?

Nog één: "Ik ben nu eenmaal zo!"

 

Ons PCGO is er ook voor jou als je met jezelf en/of je gevoelens geen raad meer weet en uitroept dat jouw levensverhaal door  alle klachten en onzekerheden onverstaanbaar is geworden.

 

*

 

De beschrijving van de ingewikkelde procedure in de baarmoeder - met een vakterm 'foetale programmering' en epigenetische erfelijkheid' - zal ik je hier besparen. Die komen later aan de orde. Neem uit deze openingszinnen alleen dit mee: een baarmoeder staat voor de optimale veiligheid en verwordt onder invloed van allerlei oorzaken tot een plaats van onveiligheid, waardoor allerlei ontwikkelingsstoornissen kunnen ontstaan, die zelfs op latere leeftijd gevolgen hebben, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, obesitas, bijnier-overbelasting, schildklier verstoringen, contextuele aanpassingsproblemen, verstoringen van de ontwikkeling van het brein, een niet-uitgegroeid gevoelsleven dat resulteert in gedragsproblemen, naast niet goed verwerken van prikkels uit de drukke maatschappelijke omgeving waarin wij leven en werken en last but not least de primaire verstoring van de Redox-homeostase, het moleculair signaleringssysteem binnen de cel, mogelijk bij de eerste eicel na de conceptie. We zien ook visuele stoornissen, verstoring van het opname systeem voor Vitamine B12, en serieuze problemen rondom de Vitamine D3-receptor en het Vitamine D3-gen.

Al deze hier genoemde aandoeningen en problemen zijn door mij getraceerd tijdens het onderzoek naar de prenatale problemen, zodat we met soms ernstige verstoringen en aandoeningen rekening moeten houden.

De vreugde was groot bij de afsluiting van mijn proefschriftonderzoek. De Mindlink-Tesla-Transformatie Technologie bleek niet alleen een betrouwbaar diagnostisch systeem, maar ook, door de dialoog met het interne bewustzijn, een bron voor mogelijke oplossingen.

 

Binnen ons PCGO hanteren we Mindlink als tool voor de analyse van het intern-bewustzijn. De behandelingsstrategie is echter verdeeld over 3 takken: de Mindlink Solutions, de Solfeggio-Muziekfrequentie Therapie (SMT) en het Farmacologisch-Botanisch Onderzoeksysteem Spagyriek. Onlangs is toegevoegd: het onderzoek naar het herstel van de gebroken Redox-homeostase door middel van Redox Signaling Molecules (RSM). De vorderingen van het Redox-moleculaire signaleringssysteem hebben we verbonden met de periodiek regionale Seminars en studiedagen. Blijf op de hoogte door u te melden bij de coördinator Seminars, Ralf Reiser. Klik hier en vul het contactformulier in.

 

Moe van alle pogingen die men achter de rug heeft komen mensen binnen in onze onderzoekspraktijk, waar met een andere visie wordt gewerkt. Geen vragenlijsten of anamnestische tools, maar luisteren naar uw ver-haal dat u via de testen, vanuit uw vitaal-energetisch onbewuste, aan uzelf en aan ons  systemisch vertelt, dat is onze instap. Samen gaan we op weg om de knopen in en buiten de cellen van onze energiehuishouding te ontwarren; blokkades die de doorstroming van de levensenergie belemmeren, met het brede spectrum aan klachten en aandoeningen als gevolg.

 

Hoe werkt dat allemaal?

Dat vertellen wij u bij elke gelegenheid, zoals via een Seminar of een Redox-studiezondag

U kunt ook Dr. Gideons dissertatie aanschaffen via de volgende link: 

Womb as Paradise Lost - Paperback : € 59,95

 

Disclaimer
De Nederlandse Vereniging "Ars Vitae" alsmede de uitvoeringsinstantie PCGO beogen geen conventioneel medisch handelen. De consultaties en adviezen zijn integraal verbonden met de onderzoeksresultaten, en dienen de voortgang van het wetenschappelijk onderzoek waarin de deelnemer aan het onderzoek zelf beslist of hij of zij de adviezen op grond van de onderzoekingen wil opvolgen. Het PCGO verstrekt geen medicamenten, noch voedingssupplementen, maar kan de patiënt wel gebruik adviseren op grond van de onderzoeksresultaten.  Onderzoeksresultaten die van belang zijn voor de huisarts van de deelnemer zullen aan de deelnemer ter hand gesteld worden, met het dringende verzoek de huisarts van de PCGO-bevindingen in kennis te stellen. Ars Vitae, PCGO en de onderzoekers binnen het PCGO wijzen elke verantwoordelijkheid voor al dan niet het nakomen van de gegeven adviezen af.

 

Ingevolge de wettelijke verplichtingen vragen wij voor de aanvang van de intake consultatie de disclaimer te ondertekenen, waarmee wij aan de door de overheid opgelegde verplichtingen hebben voldaan.