Onderzoeken en behandelen

 

 

 

 

In onze Onderzoekspraktijk impliceert onderzoeken tevens behandelen, zonder de prioriteit van het onderzoek te laten opgaan in de behandeling. De behandeling als intrinsieke factor blijft ondergeschikt aan het fundamentele en systemische onderzoek. Resultaten van het behandelingsaspect vormen direct weer het object van de volgende onderzoeksfase. Zo is binnen de Mindlink-onderzoekspraktijk voor Complementaire Geneeskunde (PCGO) de test als differentiatietool strikt afhankelijk van de aard en de inhoud van de problemen die zichtbaar zijn geworden in de verworven testresultaten.

 

Duur van het onderzoek

 

De praktijk wijst uit dat de eerste onderzoekronde gemiddeld tenminste zes consulten vraagt, met een frequentie van 1 x per maand.

 

Testpraktijk

De meer technische uitvoeringsaspecten van de testen worden tijdens de intake uitgelegd en besproken.

 

In de voorbereidende fase van de uitbreiding van het onderzoeksveld van het Mindlink-PCGO loopt Christian Mathijssen zich warm als mijn onderzoeksassistent. Hij zal binnenkort een praktische kant van het onderzoek gaan doen: afnemen van de testen. De beoordeling van de testen worden door mij gedaan, evenals de vervolggesprekken. De nieuwe structuur van de praktijk is nog niet afgerond. We zullen zo snel mogelijk dit op de website of het Blog publiceren.

Christian zal zich bezighouden met het onderzoekterrein voor Mindlink Energetische Prestatieverbetering (MEP), een nieuwe zijtak aan de Mindlink-PCGO-boom. 
Bij dit alles is het al wel duidelijk, dat we als een surplus 'Zoom'-sessies zullen opnemen in de praktijkstructuur.

 

De test

 

We testen op twee niveaus: de aanwezige negatief-energetische blokkades in de doorstroming van de levensenergie waardoor uiteenlopende klachten ontstaan. De schaal op de balans is gevuld met negatief-energetische belasting en hangt eenzijdig naar beneden. Vervolgens testen we op dezelfde wijze de positief-energetische contra-informatie die als noodzakelijk tegenwicht, via de testtechniek door uw intern bewuste wordt aangegeven.

 

 

Testresultaat als energetisch-medium

 

Aan het einde van de test worden de positieve energetische “sound-elements” als testresultaat getransformeerd afgespeeld via de Teslaspoel, een kerntool in het hart van de “Mindlink-Tesla Transformatie-technologie”. Op de spoel leggen we een glazenbuisje gevuld met globuli: kleine bolletjes suiker die via de saccharide-molecuulstructuur (chemische naam voor suiker), aan de getransformeerde informatie tijdelijke opslagruimte biedt (entropie). Vergelijk de saccharide met de magneetstrip van de oude cassetteband of de kunststof-dvd als opslagmedium voor beeld en geluid.

 

De dosering van de inname van deze globuli per dag wordt ook weer op dezelfde wijze getest. Over de kwantummechanische functies en fysiologische werking van de test als differentiërende armlengte-reflex zullen we binnen afzienbare tijd een goed toegankelijke tekst plaatsen, met ruimte voor gesprek via het Blog.

 

De globuli worden volgens de voorgeschreven wijze ingenomen. De suiker smelt en de getransformeerde, opgeslagen informatie komt als energie vrij en verdeelt zich over de cellen van ons systeem (70-100 miljard samenwerkende cellen die een holistisch balanssysteem vormen). Waar de energie/informatie zich in het lichaam bevindt weten we niet exact. Met de quantumfysici kunnen we zeggen: de golven van informatie bevinden zich in een superpositie, waardoor het nog alle kanten uitkan. De informatie-energie verbindt zich als het goed is met de receptoren en de liganden binnen en buiten de cellen (interferentie) voor welke deze informatie van belang is en tot herstel kan leiden, omdat daarmee het zelfherstellend vermogen mogelijk kan worden gereactiveerd op het moment dat we de oorzaak van de klacht hebben gevonden en gedeblokkeerd. Zoals we zullen publiceren op de site van de Redox Seminars zien we een inhoudelijke en actieve koppeling tussen de werking van de Mindlink-Tesla-Transformatie technologie en de Redox Signaal Moleculen (RSM).

 

 

Bestemming financiële consultbijdragen

 

De consultbijdragen ondersteunen de ontwikkeling en voortgang van het Complementair Geneeskundig Onderzoek (PCGO), de overdracht van de verworven kennis door publicaties, webinars, seminars en trainingen. De ontwikkeling van de Academia Ars Vitae”, die een tweejarige cursus "Mindlink-CGO-Onderzoekstherapeut" in voorbereiding heeft. Het programma zal binnen afzienbare tijd worden bekend gemaakt. Er kunnen in de eerste ronde maximaal 10 deelnemers inschrijven, dus laat het weten als je belangstelling hebt voor deze beroepsgerichte opleiding. Ook namen van de docenten en de kosten voor deze opleiding zullen dan worden gepubliceerd.

 

 

Consultbijdragen*

 

Intake-consult: € 135,00

€ 95,00 per vervolgconsult

€ 70,00 per consult voor mensen die behoren tot de absolute minima **

 

Zoom-consult per 30 minuten of een deel ervan: € 40,00

Stand-in-consult: € 155,00
Voor informatie over het Stand-in-consult, een onderzoek waarbij u thuis kunt blijven klik hier.
Uitgebreide intake via Stand-in-test zonder behandelingsoptie: € 225,00

 

Betalingen contant of per pin. Zoom-consulten en Stand-in-consulten worden vooraf per tikkie betaald.

* * Voor vaststelling van het begrip “absolute minima” hanteren we de toekenningsbepalingen van de groene Amsterdam-pas.

Bericht van verhindering maximaal 48 uur voor de afspraakdatum. Daarna wordt de gereserveerde tijd als consult aangemerkt en is de bijdrage verplicht.