Stand-in-test

Mindlink-Tesla-technologisch - plaatsvervangend - onderzoek

 

 

 

Sinds Einstein weten we dat alles energie is. Iedere cel, iedere vezel, iedere haar, iedere druppel bloed is energie. Toch moet er nog wat meer aan worden toegevoegd: het is mijn energie, het is mijn cel, mijn vezel, mijn haar en mijn druppel bloed. Ergo: in mijn haar en in mijn druppel bloed ben Ik present. Dat is mysterievol, maar ook duidelijk.

 

Het is deze gepersonifieerde energie die het Mindlink-Tesla-technologisch onderzoek in staat stelt om een “stand-in-test” te kunnen doen, in omstandigheden die een gewoon consult verhinderen, zoals ziekte, grote afstand, kleine kinderen, of andere omstandigheden.

 

 

1.     Wat is een Mindlink-Tesla-technologisch plaatsvervangend onderzoek, een stand-in-test?

 

Het Mindlink-onderzoek draait om de werking van de Tesla-transformatie-technologie. Dat wil zeggen: de Tesla spoel is aangesloten op de computer, verbonden met de database van Mindlink in München. Zeer nauwkeurig zet deze spoel energie om in scalaire golven (bewustzijnsgolven), golven die we niet horen, zien of voelen, maar die wel door ons systeem worden geregistreerd. Ons zenuw- en spierstelsel reageert op deze informatie, die als ontvanginrichting voor de “wolk” rondom ons functioneert.

 

Neem het volgende even in gedachten om deze werking te begrijpen. In de kamer waar je zit vliegen de radioprogramma’s om je oren. Je kunt ze niet waarnemen. Pas op het moment dat je een ontvanginrichting hebt en die inschakelt neem je deze golven waar. Zo werken de scalaire informatiegolven.
Ons menselijk systeem fungeert als ontvanginrichting en de zenuw- en spierreflexen van de armen vormen het beeldscherm, waarop we de informatie kunnen aflezen.

 

2.     Hoe werkt de Stand-in-test?

 

Jij stuurt ons enkele haren, die zo diep mogelijk bij de wortel zijn afgeknipt, of een druppel bloed op een koffiefilter. Ze moeten ingepakt zijn in aluminiumfolie. Straling bij de postverwerking maakt de informatie onbruikbaar.

 

Als de test begint en de stand-in-persoon heeft de controle-test ondergaan, dan leggen we de haren of het papier met de druppel bloed op de spoel en activeren deze, zodat de spoel de aangeboden informatie transformeert naar de scalaire informatiegolven.

 

De stand-in verklaart zich tijdens de start van de test bereid om namens jou de test te ondergaan. Daarmee is de stand-in systemisch de tool waarmee we jouw energie (haren, bloed) zo kunnen aflezen, als ware het dat jij zelf aanwezig bent.
Jij verschaft de volledige informatie die nodig is om een goede analyse te geven van jouw systeem en de stand van zaken. Zelfs de diepste lagen van de opgeslagen ervaringen (prenataal) worden toegankelijk.

 

Geen misverstand: de stand-in weet niet van wie de test wordt afgenomen, en jij weet niet wie de stand-in is. Daarmee is volstrekte anonimiteit gewaarborgd.

 

Aansluitend aan de test volgt een ‘zoom’-sessie, waarin de therapeut de testuitslag bespreekt en eventueel de medicatie vaststelt.

 

Kosten en kostenbesparing Stand-in-test

De bijdrage voor een stand-in-test is hoger dan voor het normale consult.
De kosten voor de stand-in, de zoom-sessie en andere extra’s werken verhogend.

Daar staat tegenover dat je geen reiskosten hebt, geen uren kwijt bent aan reistijd en dus rustig thuis kunt blijven. Dat werkt kostenbesparend.
Het allerbelangrijkste is dat deze stand-in-test je mogelijkheden biedt, die anders niet

zouden kunnen.

 

De bijdrage voor de stand-in-test is samengesteld uit:

 

1.     Standaard consult-bijdrage           =        € 95,00

2.     Verhoging stand-in-test               =          € 60,00 

 

De bijdrage wordt dan € 95,00 + € 60,00 = € 155,00 per stand-in-consult.

 

Behandelingsstructuur, -frequentie en kostenoverzicht

Het verdient aanbeveling om de eerste keer een ‘vis à vis’- consult te ondergaan waarbinnen de behandelingsafspraken worden gemaakt.

 

Een behandeling omvat doorgaans een blok van 7 maanden (start en evaluatie), bij een gemiddelde frequentie van 1 maal per maand.
De maanden 2 en 3 zijn zoom-consulten.
In de 4e maand volgt noodzakelijk een stand-in-consult als controle en bijstelling

De maanden 5 en 6 zijn zoom-consulten.
De 7e maand is de evaluatie. Dat is een stand-in-consult, waarop nieuwe besluitvorming volgt.

 

1.     De bijdrage voor het intake-consult: € 135,00

2.     Een zoom-consult van 30 minuten of een deel ervan: € 40,00

3.     Het stand-in-consult: € 155,00

4.     Een uitgebreide ‘stand-in’-intaketest als anamnese of toets zonder behandelingsinzet:

€ 225,00.

 

N.B. De kosten voor het stand-in- en het zoom-consult worden vooraf per tikkie voldaan.